Další:
Lengál

Zajišťujeme komplexní služby od klimatizace do domu, bytu, kanceláře až po velké projekty.

Pohotovostní služba:

+420 727 983 765

Morální kodex

Morální kodex je souhrn základních pravidel, která pomáhají tomu, kdo se rozhodl být členem skupiny Lengál a dosahovat cílů této skupiny v rychlém postupu k úspěchu. Nejsou to teorie nabyté studiem, jsou to pravidla, která jsem si sám osvojil, pomohla mi k úspěchu a která používám dodnes.

PRO VŠECHNY PRACOVNÍKY

MORÁLKA je definována jako něco (informace, pravidlo), co pomáhá jedinci rozlišit to, co je správné a co špatné. Morálku dává jedinci společnost, v našem případě je to majitel firmy. Pochází z latinského moralis – zvyk.

MORÁLNÍ je to, co se týká morálky, například „morální vzestup“ je vzestup morálky, tzn. vzestup, který se morálky týká.

KODEX je seznam, je to soupis něčeho. Slovo pochází z latinského codex a to je spis, kniha, seznam.

Nyní Vám předkládám seznam svých zvyklostí, které mě dostaly tam, kde jsem doposud. Tato pravidla ctím já, ten, kdo je nebude ctít, nemůže zůstat v mé skupině. Nejsem diktátor, ale to, co funguje mně, bude fungovat i Vám. Kdo má svůj vlastní funkční řád, tomu přeji hodně štěstí na cestě za úspěchem, ale na svou vlastní zodpovědnost.

Těchto pár zvyků funguje:

1. VĚŘTE CÍLŮM SKUPINY, NEMĚJTE NEJMENŠÍ POCHYBNOST O JEJICH SPRÁVNOSTI.

Představte si, jak by to vypadalo, kdybyste jezdili v autě, kterému byste nevěřili, jaké pocity byste měli, jak by Vám šlo jeho řízení.

 

2. CHOĎTE VŽDY UPRAVENÍ A DODRŽUTE ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY. Špinaví lidé si moc kamarádů nezískají.

 

3. DODRŽOVÁNÍ VĚCÍ KTERÉ SLÍBÍM, ŽE JE SPLNÍM. Viděli jste, jak se daří dítěti, které dělá práci s donucením.

 

4. PODPORUJTE FIRMU TÍM, ŽE JSTE PRACOVITÍ, A PRACUJTE TAK, ABY VAŠE PRÁCE PŘINESLA VÝSLEDKY.

K čemu je svému týmu fotbalový útočník, který nedává góly? 5. CHTĚJTE SVÉ PRÁCI ROZUMĚT.

Když číšník nerozumí své práci, víte, kolik hostů se za ním vrátí? 6. VŽDY SVOU PRÁCI DOKONČETE.

Představte si lékaře, který má „padla“ uprostřed operace srdce, ten tam přece také nenechá pacienta vykrvácet.

 

7. BUĎ DISCIPLINOVANÝ, DODRŽUJ NASTAVENÁ PRAVIDLA.
Pokud nebudete dodržovat pravidla letiště, těžko doletíte na dovolenou.

 

8. NESLIBUJTE, CO NEMŮŽETE SPLNIT, A VŽDY SPLŇTE TO, CO SLÍBÍTE.
Každý nesplněný závazek tíží a s těžkou hlavou se zle pracuje.

 

9. PROBLÉMY ŘEŠTE HNED, JAK PŘIJDOU, NIKDY JE NEODKLÁDEJTE NA „POTOM“.
Pokud nezastavím rakovinu, „potom“ mám menší šanci přežít.

 

10. CHOVÁM SE K OSTATNÍM TAK, JAK BYCH CHTĚL ABY SE OSTATNÍ CHOVALI KE MĚ.
Tíha svědomí také člověku k výkonu nikdy nepřidala.

 

11. NEŠIŘTE A ANI NEZÚČASTŇUJTE SE NA ŠÍŘENÍ POMLUV.
Jak by se Vám líbilo, kdyby Vás někdo pomlouval za zády?

 

12. DO PRÁCE CHOĎTE ODPOČATÍ NAJEZENÍ, VYSPANÍ A BEZ VLIVU TOXICKÝCH LÁTEK (ALKOHOL, DROGY).
Když všichni řidiči jezdí dle pravidel a nechají jednoho jezdit opilého – kdo je ohrožen?

 

13. BUĎTE VŽDY UPŘÍMNÍ.
Zažili jste už, když Vám někdo lhal do očí? Jaké to bylo? Co je zatajeno, to se nevyřeší.

 

14. NEDĚLEJTE NIC V ROZPORU SE ZÁKONEM ČESKÉ REPUBLIKY.
Mnoho kriminálníků si řeklo, že na ně nepřijdou – tak proč je tolik kriminálů plných?

 

15. DĚLEJ VŠE PROTO SPLNIL SVŮJ ÚKOL, POKUD JE TENTO ÚKOL PROSPĚŠNÝ.
Když se fotbalista nechá zastavit protihráčem, gól nedá.

 

16. STÁLE SE VZDĚLÁVEJTE A TRÉNUJTE SVÉ SCHOPNOSTI.
Ten, kdo umí všechno nejlépe, už mezi námi není.

 

17. SPOLUPRACUJTE S LIDMI, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI VÁS PODPOROVAT.
Váš úspěch je závislý na ochotě Vašeho okolí Vám pomoci. Bez schopných lidí kolem sebe jste, jako byste byli sami. SKUPINA JE VŽDY SILNĚJŠÍ NEŽ JEDINEC.

 

18. NIKDY SVÉ ZÁJMY NESTAVĚJTE PŘED ZÁJMY SKUPINY.
Jak se říká nejdřív práce a pak zábava, pokud je vše hotovo, každý má právo si svůj život užít i jinak.

 

19. SPOJUJTE SE VŽDY S ÚSPĚŠNÝMI LIDMI NEBO LIDMI, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI NA SOBĚ PRACOVAT, ABY SE STALI ÚSPĚŠNÝMI. JEN TAK SE STANETE ÚSPĚŠNÝMI I VY.
Pokud si kouč hokejového mužstva vybere chromé hráče, kteří tvrdí, že se s nimi nedá nic dělat, jako kouč moc možností uspět nemá.

 

20. NIKDY SI NEDĚLEJTE ZÁVĚR, NEBO NESUĎTE NA ZÁKLADĚ MYŠLENEK, DOMĚNEK A NÁZORŮ, VŽDY POŽADUJTE FAKTA A TY VYHODNOŤTE.
Jak by se Vám líbilo, kdyby Vás někdo soudil podle toho, co si o Vás myslí jeho kamarád. Jak správný úsudek by si tento člověk potom mohl o Vás udělat. Pozor je velmi jednoduché se mýlit a velmi těžké to potom napravovat.

 

21. ŽIJTE ZDRAVĚ A BUĎ AKTIVNÍ.
V životě je velmi důležitá rychlost a viděli jste nemocného tlustého sprintera.

 

22. VŽDY SI VYTVOŘTE PLÁN, JAK VĚCI ZVLÁDNETE, NEŽ SE DO NICH PUSTÍTE.
Viděli jste člověka, který jede na dovolenou, aniž by věděl kam vlastně jede? Těžko zvládne cestu bez bloudění!

 

23. SVÉ PLÁNY VŽDY REALIZUJTE I PŘES ZDÁNLIVĚ NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY.
Říká se, že když je něco příliš snadné, tak to nakonec nestojí za nic. Neboli bez bolesti nejsou zisky!

 

24. VŽDY CHRAŇTE SVOU SKUPINU PŘED ÚTOKY A ZNEHODNOCOVÁNÍM, NEZAVÍREJTE OČI PŘED SNIŽOVÁNÍM SÍLY A AUTORITY, KTEROU SAMI VYTVÁŘÍTE.

 

25. VŽDY SE PLNĚ SOUSTŘEĎTE NA TO CO DĚLÁŠ, NIKDY SE NENECHTE ROZPTYLOVAT OKOLÍM.
Jak mohou dopadnout cestující autobusu, který řídí řidič co při řízení sleduje youtube na svém telefonu?

 

Když někdo bude pomlouvat Vašeho partnera, víte jistě že se Vás to netýká? Jak Vám pomůže znehodnocení toho čeho jste součástí. Co tím že mlčíte ukazujete okolí – kdo mlčí ten souhlasí a co okolí může udělat příště. JÁ JSEM OCHOTEN SE ZA VÁS POSTAVIT VŽDY KDYŽ JE TŘEBA.

Máte tu těchto pár jednoduchých pravidel, která jsem dal dohromady pro Vás, abyste i Vy mohli být úspěšní. Jsou to má pravidla, která mi fungují.

Chci abyste byli lepší, chci, aby svět byl lepší, chci abyste mi s tím pomohli. Tak pojďme na to.

 

Martin Lengál
majitel společnosti

Kontaktujte nás

Rádi Vám se vším poradíme, odpovíme na vaše dotazy a na míru sestavíme nezávaznou kalkulaci.

Info linka: +420 727 983 765